Termeni și Condiții

Înscrierea și participarea ta la Congresul Medical INSIDE sunt condiționate de înțelegerea și acceptarea acestor termeni și condiții.

Acești Termeni și Condiții de utilizare guvernează accesul dumneavoastră la și utilizarea platformei INSIDE Medical Congress și vă informează cu privire la termenii și condițiile în care societatea noastră vă furnizează oricare dintre serviciile enumerate pe website-ul nostru INSIDEMED.RO.

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor Termeni și Condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Termenii si condițiile de utilizare pot fi actualizate oricând de către Deținător, iar accesarea sau utilizarea site-ului presupune acceptarea necondiționată a Termenilor și Condițiilor de utilizare în forma și conținutul afișat la momentul accesării / utilizării. Acest site este oferit în forma în care se prezintă la accesarea sa de către utilizatori, fără niciun fel de alte garanții.

Deținătorul site-ului nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte lipsuri ale acestui site sau ale conținutului afișat.

Prin vizualizarea site-ului nostru și accesarea informațiilor, resurselor, serviciilor, produselor și instrumentelor pe care le oferim, înțelegeți și sunteți de acord să acceptați Termenii și Condițiile enunțate în cuprinsul prezentului document, precum și cu termenii si condițiile formulate în Politica de Confidențialitate, cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Site-ul INSIDE Medical Congress este deținut și administrat de către Asociația Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală, cu denumirea prescurtată SideMED, cu sediul social în Târgu Mureș, str. Cutezanței, nr. 25, ap. 1, jud. Mureș, email BOARD@SIDEMED.RO, CUI 40669218.

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vedere utilizarea termenului de „Congres”, „INSIDE Medical Congress”, „INSIDE” pentru a ne referi la Asociația Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală, respectiv termenii „insidemed.ro”, „platformă” sau „site” pentru a ne referi la Platforma INSIDEMED.RO.

       11. Ce este SideMED?

SideMED este o organizație non-guvernamentală și apolitică, fondată și cu sediul central în Târgu Mureș, România, care sub egida Universității de Medicină, Farmacie, Științe si Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș are ca scop final, pe termen lung, fără a se limita la, creșterea calității serviciilor medicale, și oferă în această direcție contextul educațional extracurricular pentru pregătirea de bază și avansată, teoretică și practică, a studenților facultăților de medicină și a tinerilor medici.

       12. Ce este INSIDE Medical Congress?

INSIDE Medical Congress este unul dintre cele două Congrese Naționale cu Participare Internațională organizate anual de Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală,  care urmărește dezvoltarea unui mod de gândire ce asigură perpetuarea spiritului inovativ din domeniul medical, înțelegerea importanței concrete a research-ului medical pentru practica actuală și a viitorului, și încurajează familiarizarea cu tehnici, procedee și tehnologii care pot augmenta eficient actul medical.

 1. Principii care guvernează colaborarea cu INSIDE Medical Congress

Asociația crede cu tărie în a-și susține următoarele principii și valori:

 • respectarea strictă a legislației aplicabile;
 • angajamentul rezultând din respectarea integrală a drepturilor şi obligațiilor tuturor părților implicate;
 • competiția loială și respingerea totală a competiției neloiale;
 • necunoașterea prevederilor prezenților Termeni și Condiții nu poate fi invocată, sub nicio formă, de niciuna dintre părți;
 • formularul de înscriere ține loc de contract și naște drepturi și obligații atât pentru INSIDE Medical Congress, cât și pentru beneficiarii direcți sau indirecți ai serviciilor prestate de INSIDE Medical Congress;
 • prin completarea și transmiterea formularului de înregistrare pe site, beneficiarul resurselor INSIDE Medical Congress își asumă respectarea tuturor prevederilor cuprinse în prezenții Termeni și Condiții.
 1. Drepturile și obligațiile INSIDE Medical Congress

3.1 Drepturi

INSIDE Medical Congress are dreptul să refuze furnizarea serviciilor oferite pe motivul unui comportament neadecvat, care contravine bunelor moravuri în momentul interacțiunii cu reprezentanții Asociației Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală, precum și în situația în care există sume restante neachitate față de SideMED.

INSIDE Medical Congress are dreptul să opereze orice modificări cu privire la evenimentele organizate, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea locației, modificarea datei evenimentelor organizate, modificarea persoanelor invitate drept lector sau coordonatori în cadrul evenimentelor organizate, dacă aceste modificări sunt rezultatul unor evenimente exterioare voinței INSIDE Medical Congress (ex: încetarea colaborării cu persoana invitată drept lector din motive imputabile acestora). În acest caz, INSIDE Medical Congress se obligă să notifice Utilizatorii în cel mai scurt timp cu putință cu privire la modificările survenite. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu modificările intervenite, acesta are dreptul să solicite încetarea contractului încheiat cu INSIDE Medical Congress cu privire la participarea la evenimente în interiorul termenului indicat în notificare.

INSIDE Medical Congress are dreptul să refuze orice participant, pentru orice motiv, chiar și după achitarea contravalorii evenimentului așa cum este el prezentat pe site. În cazul în care refuzul se face după ce participantul a achitat participarea la eveniment, acestuia i se va returna suma integrală achitată.

3.2 Obligații

 • INSIDE Medical Congress se obligă să ofere contextul educațional extracurricular, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în vigoare, punând accent pe calitatea materialelor furnizate.
 • INSIDE Medical Congress se obligă să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfășurării activităților.
 • INSIDE Medical Congress se obligă să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condițiile legale necesare desfășurării evenimentelor propuse.
 • În cazul în care apar modificări substanțiale ale serviciilor ofertate, INSIDE Medical Congress se obligă să informeze de îndată Participantul cu privire modificările în cauză.
 • INSIDE Medical Congress se obligă să emită factura fiscală pentru serviciile comandate, confirmate și verificate împreună cu participantul.
 • INSIDE Medical Congress se obligă să anunțe de îndată participantul asupra oricăror modificări neprevăzute apărute pe perioada de desfășurare a serviciilor.
 1. Drepturile și obligațiile Participantului

4.1 Drepturi

 • Participantul are dreptul să beneficieze de serviciile comandate și achitate în conformitate cu descrierea acestora oferită de INSIDE Medical Congress.
 • Participantul are dreptul să formuleze plângeri sau sesizări referitor la orice problemă apărută în legătură cu serviciile oferite de INSIDE Medical Congress.

4.2 Obligații

 • Participantul se obligă să aibă o conduită civilizată în relația cu reprezentanții INSIDE Medical Congress, și să înțeleagă că un comportament sau atitudine neadecvată poate conduce la refuzul participării la evenimentul organizat.
 • Participantul se obligă să achite contravaloarea evenimentului înaintea căpătării accesului la acesta.
 • Participantul se obligă să aducă la cunoștința INSIDE Medical Congress orice problemă legată de serviciile oferite/prestate.
 • Participantul se obligă să nu înregistreze materialele prezentate în cadrul evenimentelor prin orice mijloace tehnice audio-video sau tehnologic.
 • Participantul se obligă să cunoască faptul că după confirmarea disponibilității de participare, achitarea contravalorii evenimentului reprezintă o comandă fermă și ține loc de contract, cu toate drepturile și obligațiile generate de acesta.
 • Participantul se obligă să cunoască faptul că, în lipsa confirmării prin e-mail a înscrierii/comenzii ferme, INSIDE Medical Congress are dreptul de a refuza participarea la evenimentul în cauză.
 • Participantul se obligă să cunoască faptul că retragerea de la un eveniment nu poate fi efectuată cu mai puțin de 30 zile până la desfășurarea evenimentului.
 • Participantul se obligă să nu transmită nimănui datele de logare pe site (dacă este cazul) și să nu le facă publice.
 • Participantul se obligă să protejeze datele de logare pe site (dacă este cazul).
 1. Condiții pentru utilizarea platformei INSIDE Medical Congress

Pentru a putea accesa pachetele puse la dispoziție prin intermediul platformei, trebuie să vă înscrieți, să confirmați participarea și să achitați contravaloarea evenimentului așa cum este el prezentat pe site. Înscrierea pe platformă se face prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de înscriere sau prin completarea datelor dumneavoastră la momentul selectării unui pachet. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real. În cazul refuzului de a furniza informațiile obligatorii solicitate, suntem îndreptățiți să refuzăm înscrierea.

Este posibil să beneficiați de diverse discounturi sau alte promoții din partea INSIDE Medical Congress. Aceste promoții vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site și prin mijloacele de promovare alese de către INSIDE Medical Congress.

Daca dețineți un cod de reducere, vă rugăm să îl completați în câmpul special semnalizat în momentul efectuării plății, iar reducerea vi se va aplica. Necompletarea unui cod de reducere semnifică asumarea achitării contravalorii integrale, fără posibilitatea efectuării unui retur/refund complet sau parțial dacă acesta este solicitat la mai puțin de 30 zile până la desfășurarea evenimentului.

 1. Accesul pe site

Contul poate fi accesat pe baza datelor de autentificare utilizate la înscrierea pe site. Sunteți răspunzător de păstrarea confidențialității asupra parolei de acces și a informațiilor privind înregistrarea, autentificarea și contul dumneavoastră. Un cont de utilizator asigură accesul în pe site pentru o singură persoană. Conturile nu sunt transferabile, și orice abatere de la această condiție poate duce la ștergerea contului de utilizator fără informare prealabilă, indiferent de numărul de cursuri achiziționate și indiferent de gradul de parcurgere al acestora la momentul ștergerii contului.

Veți fi răspunzător de utilizarea de către o terță persoană a datelor dumneavoastră de logare pe platformă, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteți de acord să sesizați INSIDE Medical Congress în legătură cu orice utilizare neautorizată a datelor dumneavoastră de autentificare pe site, prin email la INSIDE@SIDEMED.RO.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere, care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

 1. Înscriere și plată

Pentru înscriere, Participantul poate alege unul dintre pachetele disponibile pe site. Pentru confirmarea înscrierii, trebuie efectuați următorii pași, în ordinea în care ei sunt menționați: achitarea contravalorii pachetului prin intermediul procesatorului de plăți ales de INSIDE Medical Congress, completarea datelor personale și crearea contului de participant.

Plata se face exclusiv online, cu cardul . Participarea la eveniment este considerată confirmată în momentul achitării contravalorii evenimentului și după completarea formularului privind datele personale.

 1. Dreptul de retragere/retur

Participanții pot solicita returnarea contravalorii evenimentului, integral, în termen de 14 zile de la efectuarea plății dar cu minim 30 zile înainte de începerea evenimentului. Retragerea, fără invocarea vreunui motiv, cu mai puțin de 30 zile sau după începerea evenimentului, atrage după sine pierderea a 100% din suma plătită, locurile disponibile la eveniment fiind limitate, iar contravaloarea lor reprezentând costurile pentru organizarea Congresului.

Neacceptarea lucrării științifice trimise spre verificare de către Comisia de Evaluare nu face obiectului returului.

Participantul este îndreptățit la returnarea integrală a sumei achitate, în condițiile legii, și dacă acesta notifică INSIDE Medical Congress la 31 zile sau mai mult de 31 zile înainte de data de și ora de desfășurare a evenimentului.

 1. Răspundere și limitări

Prin accesul la platforma INSIDEMED.RO vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și a materialelor la care veți avea acces, pentru care INSIDE Medical Congress își rezervă drepturile de autor, conform legislației în vigoare. 

Acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului se confirmă prin completarea formularului de înregistrare pe site. Prin accesarea platformei, acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului și a participării la evenimente în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior completării formularului de înscriere, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă conformați cu ultima ediție din Termenii și Condițiile în vigoare în orice moment.

INSIDE Medical Congress nu va fi răspunzător pentru orice funcționare necorespunzătoare a sistemului de iluminat, sistemului electric al spațiului unde urmează să se organizeze evenimentele, sau pentru orice funcționare defectuoasă a sistemelor audio/video, precum și a oricăror elemente hardware sau software care nu sunt proprietatea INSIDE Medical Congress și care împiedică desfășurarea în condiții optime a evenimentelor organizate, răspunderea fiind în sarcina proprietarului echipamentului.

INSIDE Medical Congress nu va fi răspunzător în niciun fel pentru conținutul și/sau modalitatea de transmitere a informațiilor în cadrul evenimentelor de către lectorii invitați la evenimente sau parteneri. Întreaga răspundere pentru originalitatea, corectitudinea, acuratețea informațiilor transmise aparține lectorilor invitați la evenimente.

Asociația nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a acestui site.

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau pentru daune aduse altor dispozitive utilizate pentru accesarea site-ului  de către viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu participarea la evenimentele organizate de Asociația Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală.

Nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la modificarea sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

Nu suntem responsabili pentru niciun rezultat nefavorabil obținut la orice examinare ca urmare a participării la evenimentele oferite de Asociația Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală.

Nu suntem responsabili de erori care ar putea apărea în cursurile oferite.

 1. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, aspecte legate de platforma INSIDE Medical Congress, ne va fi comunicată direct, prin email la adresa INSIDE@SIDEMED.RO.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, de pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dumneavoastră, în termen de cel mult 365 de zile lucrătoare.

Participantul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data la care a apărut situația reclamată.

 1. Proprietate intelectuală

Conținutul și toate celelalte materiale disponibile pe platforma INSIDE Medical Congress sau la evenimentele organizate, incluzând, fără limitare, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra elementelor de grafică, textelor, fotografiilor, clipurilor video și audio, mărcilor disponibile pe platformă și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului (în mod colectiv “Conținutul”) sunt proprietatea Asociației Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală.

Nu sunt permise copierea, reproducerea, reutilizarea, retransmiterea, adaptarea, publicarea, elaborarea, postarea, încărcarea, distribuirea, modificarea, difuzarea sau generarea de lucrări derivate cu privire la oricare Conținut, în orice mod, inclusiv în scopuri publice sau comerciale, fără acordul scris prealabil al INSIDE Medical Congress.

INSIDE Medical Congress își rezervă în mod expres toate drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului Conținut disponibil pe site sau pus la dispoziție în cadrul evenimentelor organizate. Nu vi se acordă niciun/nicio drept/licență în legătură cu oricare Conținut inclus pe site sau în cadrul evenimentelor. Asociația Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală poate urmări să exercite drepturile de proprietate intelectuală în măsura maximă permisă de lege, inclusiv pentru urmărirea penală. Niciun client nu are dreptul de a utiliza orice dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site sau făcute publice în cadrul evenimentelor.

 1. Despăgubiri

Prin folosirea Platformei INSIDEMED.RO sunteți de acord să despăgubiți și să apărați INSIDE Medical Congress în cazul oricăror litigii, reclamații, obligații de despăgubire, costuri (inclusiv, dar nu numai onorarii avocațiale) sau orice alte sume de bani datorate direct sau indirect, rezultate din: (i) folosirea de către dumneavoastră a serviciilor oferite pe platforma SideMED sau în cadrul evenimentelor; (ii) încălcarea de către dumneavoastră a oricărei clauze din prezenții Termeni și Condiții; (iii) încălcarea de către dumneavoastră a legii sau a drepturilor proprietarului platformei; (iv) orice fel de pretenție formulată de un terț cu privire la daunele cauzate de conținutul transmis sau postat de dumneavoastră.

Acestă obligaţie va continua şi după ce încetează folosirea Platformei INSIDE Medical Congress şi/sau relaţia contractuală cu noi.

În cazul în care ne considerăm prejudiciaţi, vom exercita toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Protecția datelor personale” de pe site-ul nostru pe: INSIDEMED.RO/CONFIDENTIALITATE.

 1. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente din România.

 1. Separabilitate

Dacă oricare parte din acești Termeni și Condiții este declarată a fi nelegală, nulă sau neaplicabilă de către o instanță competentă, atunci respectiva parte va fi separată și eliminată, în măsura unei asemenea ilegalități, nevalabilități sau neaplicabilități, iar părțile rămase ale acestor Termeni și Condiții vor rămâne în deplină vigoare și vor continua să fie obligatorii și aplicabile în măsura maximă permisă de lege.

 1. Dispoziții finale

INSIDE Medical Congress își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Promoțiile oferite de către INSIDE Medical Congress sunt anunțate pe site și/sau prin email și/sau prin platforme de promovare. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limitele și cu respectarea condițiilor de pe site.

Prezenții Termeni și Condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și Condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

Data intrării în vigoare: 30.09.2023